Hlavní

Novinky

Přehled obsahuje publikační výstupy vydané za posledních 12 měsíců.

2019 Září
27.09. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018 (Aktuální informace - A04/19)
12.09. Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018 (Zdravotnická statistika)
2019 Červenec
12.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A03/19)
10.07. Lázeňská péče 2018 (Zdravotnická statistika)
2019 Červen
06.06. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A02/19)
06.06. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 (Aktuální informace - A01/19)
2018 Prosinec
17.12. Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017 (Zdravotnická statistika)
12.12. Potraty 2016 (Zdravotnická statistika)
10.12. Lékárenská péče 2017 (Aktuální informace - A09/18)
10.12. Zemřelí 2017 (Zdravotnická statistika)
07.12. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017 (Zdravotnická statistika)
2018 Listopad
21.11. Psychiatrická péče 2017 (Zdravotnická statistika)
21.11. Asistovaná reprodukce v České republice 2016 (Zdravotnická statistika)
21.11. Zdravotnická ročenka České republiky 2017 (Ročenky)