Ekonomické ukazatele ve zdravotnictví České republiky 2015

Ekonomické výsledky hospodaření nemocnic za rok 2015, personální kapacity, lůžkový fond a další ekonomické ukazatele za rok 2015.

V souladu se statutem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou předkládány výsledky hospodaření nemocnic za rok 2015, výsledky o počtech pracovníků v resortu zdravotnictví a vývojové tabulky o platu, mzdě, počtu pracovníků a výdajích na zdravotnictví.

K dipozici jsou i další ekonomické ukazatele ve zdravotnictví za rok 2015: 

2. 11. 2016