Konference KlasifiKon 2018

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně reportáže, prezentací a rozhovorů s přednášejícími.

 6. 11. 2018  —  7. 11. 2018
 Praha

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2018.   

Hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a její implementace a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií.  

V pořadí již třetí ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11 a zahraniční zkušenosti v oblasti implementace MKN-11 byla přednesena zahraničními experty zastupující Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní federaci sdružení pro správu zdravotnických informací IFHIMA.

Odborníci reprezentující širokou škálu vědních oborů přednesli celkem 21 příspěvků, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

 • 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
 • MKN-10 a MKN-11 v souvislostech, implementace v ČR
 • MKN-11 - kvalitativní změna popisu zdravotní péče
 • Casemix klasifikace a souvisící nástroje
 • Co se děje v ostatních klinických klasifikacích a terminologiích

Druhý den konference byl věnován doprovodnému workshopu pro kodéry zdravotních služeb. Během něj hledali řešení problémů, se kterými se v praxi setkávají a potýkají.  

Akce se zúčastnily téměř dvě stovky klinických expertů, lékařů, profesionálů zabývajících se kódováním zdravotních služeb, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí, ale také studenti biomedicínských oborů.  

Veškeré prezentace, které během konference zazněly, lze stáhnout  prostřednictvím pdf formátu. Video reportáž, která obsahuje i rozhovory s našimi zahraničními hosty, naleznete ve spodní části této stránky. V dalším videu uvidíte rozhovory s našimi experty zaměřené na klinické klasifikace a terminologie. Pro všechny, kteří se nemohli konference Klasifikon zúčastnit a nebo si chtějí zopakovat některou z přednášek prvního dne, připravujeme webcast z konference. Nejpozději do konce roku budete mít možnost shlédnout na našem webu všechny přednášky prvního dne.   

Reportáž z konference a rozhovory se zahraničními řečníky

Na naše otázky odpověděli: 

 • Robert Jakob, MD (WHO) v čase 2:11 odpovídá na otázku, co bylo hlavním podnětem k vývoji 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
 • Angelika Haendel, M.A. (International Federation of Health Information Management Associations - IFHIMA) v čase 4:08 vysvětluje, proč je důležité mít národní organizaci sdružující odborníky na management klinických informací.
 • Drs. Huib Ten Napel (WHO FIC Collaborating Centre in Netherlands, Education and Implementation Committee WHO FIC Network) v čase 5:22 přibližuje, jakým způsobem je organizováno vzdělávání v 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí.

   

Rozhovory s klinickými experty zaměřené na klinické klasifikace a terminologii

Na otázky Jiřího Trávy, vedoucího Oddělení komunikace a vztahů s veřejností ÚZIS ČR, odpověděli: 

 • prim. MUDr. Patricie Kotalíková z Nemocnice Kadaň nám odpověděla na otázky o přínosu 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (v čase 00:07)
 • prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. z Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV Praha mluvil o aktualizaci Mezinárodní klasifikace pro onkologii (v čase 01:25)
 • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jsme se zeptali na kódování vzácných onemocnění (v čase ​03:25)
 • prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, které jsme se ptali na Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (v čase 09:04)

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí

MKN-10 a MKN-11 v souvislostech, implementace v ČR

MKN-11 - kvalitativní změna popisu zdravotní péče

Co se děje v ostatních klinických klasifikacích a terminologiích

Postkonferenční workshop

21. 11. 2018