Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Chronické nemoci)

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 43/09
Aktuální informace se věnuje výskytu dlouhodobých nemocí/zdravotních problémů jednak v souhrnu a dále z hlediska vybraných konkrétních onemocnění. V posledním roce trpělo nějakou chronickou nemocí 63 % populace, u žen byl podíl nemocných vyšší než u mužů. Nejčastěji se jednalo o problémy s páteří, hypertenzi a alergie. Ve srovnání s rokem 2002 se právě výskyt posledních dvou jmenovaných onemocnění poměrně výrazně zvýšil.

Souhrnný report