Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2009

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 56/09
Koncem 1. pololetí 2009 bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 026 lůžky (z toho 2 187 lůžek pro novorozence, 6 985 lůžek ošetřovatelských). Od konce roku 2008 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,4 % (pokles o 237 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2009 v průměru využíváno pacienty 131,9 dne z celkového počtu 181 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila stejně jako na konci loňského roku 7,4 dne.

Souhrnný report