Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VI.: Kvalita života

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 03/02/19
Struktura kvality života podle pohlaví (v %). Průměrné skóre kvality života podle pohlaví, podle chronické nemocnosti a podle emoční pohody. Index kvality života podle sociodemografických charakteristik.

Souhrnný report