Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl X.: Vztah mezi vstřícností a vybranými ukazateli

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 07/02/19
Vztah mezi preferencí atributu vstřícnosti a vybranými ukazateli - procento osob podle nejvíce a nejméně důležitého atributu vstřícnosti zdravotnického systému. Vztah mezi zkušeností s poskytovateli zdravotní péče a vybranými ukazateli - procento osob podle vlastní zkušenosti s poskytovateli zdravotní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních vzhledem k jednotlivým atributům vstřícnosti.

Souhrnný report