Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 18/02
Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení (ZZ) v ČR k 31.12. Přístrojové vybavení ZZ v regionech k 31.12., počet obyvatel na 1 přístroj.

Souhrnný report