Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) - úvodní informace

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 13/00


Souhrnný report