Výskyt zdravotních potíží v české populaci podle šetření z roku 1996

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 05/98


Souhrnný report