Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 - Obor klinická hematologie

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 28/10
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla 92 % a celkem tak bylo zpracováno 174 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 190,39 lékařů a 1 218,99 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 23 100 804 výkonů.

Souhrnný report