Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003

Region: Ústecký kraj
Rok: 2004
Číslo: 13/04
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů