Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 31/11

V roce 2010 bylo v České republice 325 pracovišť logopedie. Počet ošetření se mezi roky 2009 a 2010 zvýšil. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–19 let byla dyslalie (vada výslovnosti hlásek). U osob starších 20ti let byla nejčastější poruchou afázie (ztráta schopnosti řeči).Souhrnný report