Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010

Region: ČR
Rok: 2010
ISBN: 978-80-7280-942-4

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz