Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2006

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 978-80-7280-664-5

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice.Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz