Vrozené vady u narozených v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 51/12

V roce 2010 se v České republice narodilo 5 072 dětí s vrozenou vadou, což představuje 433 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.Souhrnný report