Činnost oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2011

Region: Zlínský kraj
Rok: 2012
Číslo: 08/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku o 1,6 % snížil. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 1,9 ošetření (ČR 2,4).Informace ze zdravotnictví a krajů