Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2013
Číslo: 02/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 4 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 5 769 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů