Pohlavní nemoci 2012

Region: ČR
Rok: 2012
ISBN: 978-80-7472-085-7

Souhrn: Publikace zahrnuje všechna epidemiologická hlášení, která se týkají onemocnění pohlavní nemocí, úmrtí na pohlavní nemoc na území ČR.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registru pohlavních nemocí. Do publikace jsou zahrnuta všechna epidemiologická hlášení, která se týkají onemocnění pohlavní nemocí, úmrtí na pohlavní nemoc na území ČR. Nově hlášená onemocnění jsou tříděna podrobně podle jednotlivých diagnóz, věku, pohlaví, bydliště.Pohlavní nemoci