Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2016

Region: ČR
Rok: 2017
Číslo: K25/17

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé soudně lékařské oddělení a samostatná toxikologická pracoviště – zpravodajská jednotka (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).Souhrnný report