Metodické a analytické centrum CZ-DRG

O MAC CZ-DRG

Sídlo:
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2 – Nové Město

Vedoucí centra:
Ing. Jan Linda

 Jan.Linda@uzis.cz
 +420 224 972 117

Činnost centra vychází z realizace projektu DRG Restart a z agendy ÚZIS ČR dané §41a zákona č. 48/1997 Sb. – vedení, vývoj a kultivace systému CZ-DRG.

Cílem centra je CZ-DRG jako aktuální systém pro klasifikaci a nákladové oceňování akutní lůžkové péče (ALP), který zohledňuje klinický vývoj, ekonomické změny a moderní prvky mezinárodních klasifikací v medicíně. Dále v tomto smyslu přispíváme k transparentnímu a spravedlivému financování ALP v ČR, vytváříme motivaci pro lepší dostupnost ALP a řešení regionálních nerovností a kultivujeme síť spolupracujících poskytovatelů ALP.

Nosné agendy

 • Administrativa a komunikace
 • Metodické materiály
 • Kultivace primárních klasifikací
 • Kultivace klasifikačního systému CZ-DRG
 • Proces oceňování hospitalizačních případů
 • Proces implementace CZ-DRG do úhrad
 • Sběr a validace dat z referenčních nemocnic
 • Softwarové nástroje CZ-DRG
 • Web CZ-DRG
 • Vzdělávání a školení k CZ-DRG

Personální projektové zajištění

Do 02/2023 v rámci projektu DRG Restart. Nově část týmu v rámci projektu OPZ+ Konstrukce modelů pro predikci regionálních potřeb a dostupnosti zdravotní péče a s tím souvisejících ekonomických a personálních ukazatelů

 • Analytický tým – 5 osob
  • Analýza produkčních dat ALP, vývoj klasifikace CZ-DRG, kalkulace RV, analýza a validace produkčních dat RN
 • Ekonomický tým – 4 osoby
  • Analýza ekonomických a personálních dat ALP, oceňování HP, analýza a validace ekonomických dat RN
 • Klinický tým – 5 osob
  • Aktualizace primárních klasifikací, komunikace s OS, školení a vzdělávání
 • IT a databáze – 4 osoby
  • Vývoj SW, vývoj databází CZ-DRG a úložiště RN
 • Administrativa a komunikace s RN – 1 osoba

Výstupy

Konference

Konference CZ-DRG

 • Každoročně již od roku 2014 (s výjimkou roku 2020):
 • V letech 2019 a 2021 i s mezinárodní účastí