Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace

O NCMNK

Sídlo:
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2 – Nové Město

Vedoucí centra:
MUDr. Miroslav Zvolský

 Miroslav.Zvolsky@uzis.cz
 +420 604 905 058

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) vzniklo jako součást grantového projektu stejného jména. Náplní činnosti centra je především adaptace zahraničních obsahových standardů a tvorba chybějících vlastních (Klasifikace Světové zdravotnické organizace, UICC, SNOMED International a dalších.

NCMNK představuje spojení ÚZIS ČR a expertních pracovišť Univerzity Karlovy:

 • Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
 • Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK
 • Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
 • Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Tým je složen z expertů na klinickou terminologii, klinických expertů ve vybraných oborech a editorů terminologických a klasifikačních systémů na ÚZIS.

Nosné agendy

Personální projektové zajištění

Končící grantový projekt NCMNK, grantový projekt CZ_SNOMED-CT, předchozí projekty RD-CODE, RD-Action, typicky:

 • editoři klasifikačních systémů
 • editoři terminologie
 • koordinace klinických expertů
 • IT a analytická podpora
 • koordinátor vzdělávacích projektů

Do spolupráce jsou kromě interního týmu ÚZIS a týmů UK zapojeni také externí konzultanti:

 • cca 90 klinických expertů nominovaných ČLS JEP
 • 5 jazykových expertů

Mezinárodní spolupráce

 • Od roku 2021 ÚZIS ČR (realizuje NCMNK) WHO Collaborating Centre for the Family of the International Classifications
  • V roce 2022 jsme organizovali „mid-year meeting“ pracovních skupin
  • Pravidelná účast 2x ročně na jednáních prac. skupin, členství v 8 prac. skupinách
  • Spolupředsednictví Morbidity Reference Group
 • Spolupráce s konsorciem Orphanet
  • Účast na projektech RD-Action, RD-CODE, aktuálně na aktivitách spojených s projektem OD4RD
 • National Release Center (NRC) SNOMED CT
  • Účast na jednáních a akcích SNOMED Expo, SNOMED BM
  • Správa přípravy české verze a podpora uživatelů SNOMED CT v České republice
 • Účast na WHO-FIC Europe
  • A bilaterální aktivity např. se Slovenskem a Polskem

Konference

 • KlasifiKon
  • již 7 proběhlých ročníků
  • vždy se zahraničním zastoupením
  • unikátní akce ve střední Evropě
  • vzdělávání kodérů i institucí
  • kódování zdravotnických dat – terminologické a klasifikační systémy
 • Semináře NCMNK
  • MKN-11 a její implementace
  • Zdravotnické prostředky
 • Příspěvky ve vzdělávacích kurzech (např. IPVZ, MU, FBMI) a na odborných konferencích