Metodické centrum NIKEZ

O MC  NIKEZ

Sídlo:
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Vedoucí centra:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

 Miloslav.Klugar@uzis.cz

Hlavní rolí Metodického centra NIKEZ je metodologická podpora tvorby vysoce kvalitních důvěryhodných doporučených postupů (DP) a operativních doporučení (OD) a z nich vytvořených komplexních indikátorů kvality (IK).

Důvěryhodné DP/OD jsou základním kamenem tvorby doporučení na podkladě důkazů řešící jak klinické otázky, tak otázky z oblasti veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky. Je klíčové, aby proces tvorby DP/OD byl systematický, rigorózní a transparentně zdokumentovaný = dozoruje/zodpovídá Metodické centrum.

Nosné agendy

Metodické centrum zodpovídá především za níže uvedené agendy:

 • spravuje a vydává národní metodiky pro tvorbu DP, OD a z nich vytvořených IK,
 • spravuje Centrální evidenci NIKEZ (DP, OD, IK), kontroluje a schvaluje úplnost a formální správnost vyplnění protokolu při registraci do Centrální evidence NIKEZ,
 • rozhoduje o prodloužení termínu, nebo o vyškrtnutí protokolu z Centrální evidence NIKEZ v případně nevytvoření DP/OD ve stanovené lhůtě,
 • finálně schvaluje DP/OD ve verzi 1; schvaluje DP/OD ve verzi 2 a předává k posouzení Výkonné radě NIKEZ,
 • koordinuje proces veřejné oponentury DP/OD,
 • rozhoduje o stažení celého / neaktuální části DP/OD/IK z portálu NIKEZ,
 • předkládá návrhy Výkonné radě NIKEZ,
 • poskytuje metodickou podporu, spolupráci a konzultace při tvorbě vybraných DP/OD/IK,
 • vzdělává v syntézách a implementacích důkazů, EBM, DP, OD a IK,
 • zodpovídá za tvorbu a aktualizaci metodických materiálů.

Personální projektové zajištění

Členové týmu jsou aktivně zapojení do řešení národních i mezinárodních projektů (například projekty operačních programů Zaměstnanost)

Typologicky jsou v týmu zastoupeny zejména tyto profese:

 • vedoucí týmu
 • zástupci vedoucího
 • metodik
 • informační specialista
 • datový analytik
 • webový specialista
 • projektový manažer
 • jazykový expert

Do spolupráce jsou kromě interního týmu zapojení také externí konzultanti a odborníci.

Mezinárodní spolupráce

Metodické centrum je dlouhodobě zapojeno do mezinárodních projektů a spolupracuje s předními světovými organizacemi zaměřenými na evidence-based medicine.

Členové Metodického centra  jsou také členy:

 • České Cochrane centrum
 • České JBI centrum
 • České GRADE centrum

Global Evidence Summit – spojuje všechny světové organizace, které tvoří doporučené postupy, metodiky a syntézy důkazů. Organizaci summitu získala pro ČR výše uvedená mezinárodní centra.

Výstupy

Vybrané odborné publikace

 • KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Jan MUŽÍK, Dana DOLANOVÁ, Martin KOMENDA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP. Praha: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, 2018. 1.0.
 • KLUGAR, Miloslav, Lucia KANTOROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Ladislav DUŠEK, Holger J . SCHÜNEMANN, Abanoub RIAD, Jiří KANTOR a Jitka KLUGAROVÁ. Visual transformation for guidelines presentation of the strength of recommendations and the certainty of evidence. Journal of Clinical Epidemiology. New York: Elsevier, 2022, roč. 143, March 2022, s. 178-185. ISSN 0895-4356. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.11.009.
 • Hilton Boon M, Thomson H, Shaw B, Akl EA, Lhachimi SK, López-Alcalde J, Klugar M, Choi L, Saz-Parkinson Z, Mustafa RA, Langendam MW, Crane O, Morgan RL, Rehfuess E, Johnston BC, Chong LY, Guyatt GH, Schünemann HJ, Katikireddi SV; GRADE Working Group. Challenges in applying the GRADE approach in public health guidelines and systematic reviews: a concept article from the GRADE Public Health Group. J Clin Epidemiol. 2021 Jul;135:42-53. doi: 10.1016/j.jclinepi.2021.01.001. Epub 2021 Jan 18. PMID: 33476768; PMCID: PMC8352629.
 • 41 národních DP