Komunikační a datové centrum NZIS

O KDC NZIS

Sídlo:
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Vedoucí centra:
RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

 Martin.Komenda@uzis.cz

Mezi hlavní cíle komunikačního a datového centra NZIS patří efektivní a systematické plánování a finalizace výstupů vybraných projektů, které jsou garantovány ÚZIS ČR nebo MZ ČR. Klíčové je také zajištění dostupnosti a komunikace těchto výstupů vybraným cílovým skupinám uživatelů. Komunikační a datové centrum NZIS si klade za cíl jednotně a systematicky finalizovat a komunikovat výstupy vybraných projektů s ohledem na předem definované cílové skupiny uživatelů.

Tým je složen z profesí napříč zejména IT odbornostmi s významným přesahem do oblasti zdravotnictví, zdravotní a digitální gramotnosti. Klíčová je spolupráce s dalšími centry a celková koordinace připravovaných výstupů na úrovni celého resortu.

Nosné agendy

Komunikační a datové centrum NZIS tvoří vysoce kvalifikovaný tým, který se specializuje na širokou škálu oblastí. Některé z hlavních agend, na které se KDC NZIS zaměřuje, zahrnují:

 • vedení a koordinace klíčových národních a mezinárodních projektů pod garancí ÚZIS ČR jako jsou například NZIP (Národní zdravotnický informační portál)
 • spolupráce na mezinárodních projektech (IPAAC, INTENT)
 • návrh a implementace statických webových prezentací nosných výstupů ÚZIS ČR a MZ ČR
 • vývoj komplexních webových aplikací zaměřených na oblast zdravotnických informací a dat
 • správa obsahu webových portálů
 • metodické řízení a management otevírání zdravotnických dat
 • zpracování dat a interaktivní vizualizace
 • marketing a PR
 • grafické práce
 • jazykové korektury
 • edukační aktivity
 • pořádání národních konferencí a workshopů
 • publikační činnosti a prezentace výstupů na odborných akcích

Personální projektové zajištění

Členové týmu jsou aktivně zapojení do řešení národních i mezinárodních projektů (například projekty operačních programů Zaměstnanost).

Typologicky jsou v týmu zastoupeny zásadní IT profese:

 • vedoucí týmu
 • projektový manager
 • UX designer
 • vývojář webových aplikací
 • tester
 • datový analytik
 • grafik
 • redaktor a správce obsahu webů
 • jazykový expert

Do spolupráce jsou kromě interního týmu zapojení také externí konzultanti a dodavatelé IT služeb dle aktuálních potřeb a náročnosti agend.

Mezinárodní spolupráce

Komunikační a datové centrum NZIS je dlouhodobě zapojeno do mezinárodních projektů zaměřených na zpracování, analýzu, publikaci a vizualizaci zdravotnických dat. Nedílnou součástí je sdílení zkušeností ve vybraných technických a metodických doménách jako jsou například:

 • návrh, vývoj a implementace webových aplikací
 • vedení projektů
 • diseminace výstupů
 • data a jejich publikace a sdílení