Knihovna a archiv

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

ISSN: 1801-545X (1213-2292)
Stran: cca 70 stran
Od roku 2004 v česko-anglické verzi.

Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému, SUKL a MPSV. Podkladem pro mezinárodní srovnání je databáze OECD Health Data.

Publikace vycházela od roku 1998 pod jménem "Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví".

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2008

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2007

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2006

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2005

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2004

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2000

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 1999

Zdravotnická statistika | Lázeňská péče, lázně | Lékárny a lékárenská péče | Mzdy a platy | Výdaje na léky | Výdaje na zdravotnictví | Zdravotní pojišťovny