Knihovna a archiv

Zdravotnictví Olomouckého kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2011

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2010

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2009

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2008

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2007

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2005

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2000

Kardexy | Souhrnná data o ČR