Knihovna a archiv

Sebevraždy

ISSN: 1210-8669
Stran: cca 71 stran
K dispozici jsou publikace s daty od r. 1963, od r. 1995 v česko-anglické verzi. V roce 2002 byla řada ukončena.

Podkladem pro zpracování bylo povinné hlášení - "Hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy". Hlášené případy byly tříděny podle věkových skupin, pohlaví, způsobu provedení, motivu, místa činu, psychiatrické diagnózy, rodinného stavu, hodiny, dne, měsíce provedení, trvalého bydliště.

 

Sebevraždy 2002

Sebevraždy 2001

Sebevraždy 2000

Zdravotnická statistika | Sebevraždy