Knihovna a archiv

Psychiatrická péče

ISSN: 1210-8588, (0862-5808)
Stran: cca 80 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

Psychiatrická péče 2022

Psychiatrická péče 2021

Psychiatrická péče 2020

Psychiatrická péče 2019

Psychiatrická péče 2018

Psychiatrická péče 2017

Psychiatrická péče 2016

Psychiatrická péče 2015

Psychiatrická péče 2014

Psychiatrická péče 2013

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2010

Psychiatrická péče 2009

Psychiatrická péče 2008

Psychiatrická péče 2007

Psychiatrická péče 2006

Psychiatrická péče 2005

Psychiatrická péče 2004

Psychiatrická péče 2003

Psychiatrická péče 2002

Psychiatrická péče 2001

Psychiatrická péče 2000

Zdravotnická statistika | Psychiatrie (obecně)