Knihovna a archiv

Zdravotnictví Pardubického kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Pardubického kraje 2013

Zdravotnictví Pardubického kraje 2012

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010

Zdravotnictví Pardubického kraje 2009

Zdravotnictví Pardubického kraje 2008

Zdravotnictví Pardubického kraje 2007

Zdravotnictví Pardubického kraje 2006

Zdravotnictví Pardubického kraje 2005

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002

Zdravotnictví Pardubického kraje 2001

Zdravotnictví Pardubického kraje 2000

Kardexy | Souhrnná data o ČR