Knihovna a archiv

Zdravotnictví Středočeského kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Středočeského kraje 2013

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012

Zdravotnictví Středočeského kraje 2011

Zdravotnictví Středočeského kraje 2010

Zdravotnictví Středočeského kraje 2009

Zdravotnictví Středočeského kraje 2008

Zdravotnictví Středočeského kraje 2007

Zdravotnictví Středočeského kraje 2006

Zdravotnictví Středočeského kraje 2005

Zdravotnictví Středočeského kraje 2004

Zdravotnictví Středočeského kraje 2003

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002

Zdravotnictví Středočeského kraje 2001

Zdravotnictví Středočeského kraje 2000

Zdravotnictví středních Čech 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR