Tematické řady

Sebevraždy


Sebevraždy v České republice v roce 2001

Sebevraždy v České republice v roce 2000

Sebevraždy v České republice v roce 1999

Sebevraždy v České republice v roce 1998

Sebevraždy v roce 1997

Sebevraždy v Moravskoslezském kraji v r. 2001

Sebevraždy v Moravskoslezském kraji v roce 2002

Zemřelí a sebevraždy v Olomouckém kraji v roce 2002

Zemřelí a sebevraždy v Ústeckém kraji v roce 2002

Sebevraždy 2002

Sebevraždy 2001

Sebevraždy 2000