Knihovna a archiv

Potraty

ISSN: 1210-8642, (0862-5743)
Stran: cca 95 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960, od roku 1995 v česko-anglické verzi.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

Potraty 2021

Potraty 2020

Potraty 2019

Potraty 2017–2018

Potraty 2016

Potraty 2014–2015

Potraty 2013

Potraty 2012

Potraty 2011

Potraty 2010

Potraty 2009

Potraty 2008

Potraty 2007

Potraty 2006

Potraty 2005

Potraty 2004

Potraty 2003

Potraty 2002

Potraty 2001

Potraty 2000

Zdravotnická statistika | Potraty