Knihovna a archiv

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2010

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2008

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2007

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2000

Zdravotnictví východních Čech 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR