Tematické řady

Úrazy


Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2021

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2020

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2019

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2018

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2011

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2009

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2008

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007

Úrazy v roce 2006

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2006

Úrazy v roce 2005 z hlediska věku postižených

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2005

Úrazy v roce 2005 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2004 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2004 z hlediska věku postižených

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004

Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech 1999 - 2001

Úrazy v ČR v letech 1995 - 2000

Úrazy v roce 2003 z hlediska věku postižených

Úrazy v roce 2003 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy a úrazovost v ČR v letech 1995 - 2002

Úrazy v roce 2002 z hlediska věku postižených

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy ve volném čase zpracované na základě hospitalizace 1999

Úrazy v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2002

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2000