Knihovna a archiv

Souhrnný report

ÚZIS ČR vydává Souhrnné reporty (dříve Aktuální informace) od roku 1997. Publikace obsahují analýzy a výstupy založené zejména na sběru dat z různých zdravotnických oborů dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

| Alergologie a klinická imunologie | Ambulantní péče | Anesteziologie a resuscitace | Asistovaná reprodukce | Čerpání zdravotní péče cizinci | Data Eurostatu | Data OECD | Data WHO | Demence | Demografie | Dermatovenerologie | Děti a dorost | Diabetologie, péče o diabetiky | Domácí zdravotní péče | Doprava raněných, nemocných a rodiček | EHIS CR 2008 | ECHI ukazatele | Ekonomika zdravotnických zařízení | EUROHIS | Gastroenterologie | Gynekologie a porodnictví | H&HSR 2000 | Hemodialýza | HIS CR 1996 | HIS CR 1999 | HIS CR 2002 | Hospitalizovaní | Chirugie | Infekční nemoci | Internet ve zdravotnických zařízeních | Investiční majetek zdravotnických zařízení | Kardiochirurgické operace | Kardiovaskulární intervence | Klinická biochemie | Klinická farmacie | Klinická hematologie | Kojenecké ústavy, dětské domovy a další zařízení pro děti | Lázeňská péče, lázně | Lékárny a lékárenská péče | Lékaři, stomatologové a farmaceuti | Lékařská genetika | Logopedie | Lůžková péče | Mzdy a platy | Narození, zemřelí | Návykové látky | Nemoci oběhové soustavy | Nemoci z povolání | Nemocnice | Novorozenci | Novotvary | Nukleární medicína | Očkování | Odborné léčebné ústavy (OLÚ) | Oftalmologie | Ortopedická protetika | Otorinolaringologie (ORL) | Patologické hráčství | Patologie a soudní lékařství | Pneumologie a ftizeologie | Pohlavní nemoci | Poruchy příjmu potravy | Potraty | Práce přesčas a pracovní pohotovost lékařů | Pracovní lékařství | Pracovní neschopnost | Pracovníci ve zdravotnictví | Praktičtí lékaři pro dospělé | Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení | Psychiatrie (obecně) | Radiační a klinická onkologie | Radiologie a zobrazovací metody | Rehabilitace a fyzikální medicína | Rodičky | Sebevraždy | Souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva | Spotřeba zdravotnických služeb | Srovnání zdravotnických dat v SR a ČR | Stomatologie | Studie o zdravotním stavu a životním stylu | Studující a absolventi | Světové šetření o zdraví | Šetření o zdravotně postižených osobách | Tkáňová banka | Transfuzní služba | Tuberkulóza v ČR | Tuberkulóza v Evropě | Úrazy | Vrozené vady | Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví | Výdaje na léky | Výdaje na zdravotnické prostředky | Výdaje na zdravotnictví | Záchranná služba | Záchytná stanice | Zdravotní pojišťovny | Zdravotnická zařízení v ČR | Zlomeniny